Likabehandling och normkritik

Jag föreläser sedan femton år om likabehandlingsarbete, diskriminering, normkritisk pedagogik samt hbtq-frågor. Föreläsningarna passar för personal inom förskola, skola, bibliotek, fritidsverksamhet samt för personal inom andra klientorienterade yrkesgrupper. Jag har även lång erfarenhet av att föreläsa för skolelever (i högstadieåldern och uppåt) om normer, kärlek, sexualitet och identitet, ofta som uppstart inför arbetsområden som rör just detta.

I en föreläsning för vuxna, som brukar vara mellan 90 och 120 minuter lång, ingår bland annat:
– Genomgång av vad normer är, hur de fungerar och hur dessa påverkar oss
– Genomgång av diskrimineringsgrunderna
– Övningar/samtal med syftet att få syn på sin egen roll och hur man själv påverkas av normer
– Praktiska tips på normkritiska arbetssätt/sätt att arbeta mer inkluderande

I en föreläsning för ungdomar, som brukar vara i 45-60 minuter, ingår bland annat:
– Genomgång av vad normer är, hur de fungerar och hur dessa påverkar oss
– Mer specifikt om normer rörande identitet, sexualitet och relationer
– Någon övning i syfte att få syn på sin egen roll och hur man själv påverkas av normer, både i synen på sig själv och i hur man ser på andra

För mer information samt bokningsförfrågningar: Kontakta mig via kontakt@sannamacdonald.se.

Obs! Jag erbjuder även digitala föreläsningar.